Cyber Security

Digitalisering biedt veel kansen, maar ook bedreigingen. Bedrijfsnetwerken bevatten steeds meer (vertrouwelijke) informatie. De verbinding met het internet en apparaten die met het netwerk zijn verbonden - waaronder pc’s, laptops, tablets of smartphones - kunnen retailers kwetsbaar maken voor cybercrime. Branches nemen hun verantwoordelijkheid door retailers te wijzen op het belang van investeren in cyber security.

Security

10 Miljard schade
Hoe meer we digitaliseren, hoe meer kwetsbaarheden we creëren. Het aantal cyberincidenten neemt sterk toe. De schade in Nederland bedraagt naar schatting 10 miljard euro per jaar. De cyberrisico’s voor ondernemers zijn divers en lopen uiteen van het verlies van persoonsgegevens, phishing, malware en virussen tot DDOS-aanvallen, hacking, spam, afpersing, cryptohacking en botnets. Ze brengen de continuïteit van het bedrijf acuut in gevaar, zorgen voor imagoschade en boetes die hoog kunnen oplopen. Kortom: Cybercrime is dus een groot bedrijfsrisico.
Als het gaat om kennis van cybersecurity en responscapaciteit, zijn de verschillen tussen bedrijven groot.

Samenwerken aan digitale veiligheid
Wij zien digitale veiligheid als één van de belangrijkste voorwaarden om de kansen van de digitale economie te benutten. Om die reden stimuleren wij samenwerkingsverbanden tussen smart retailers en stakeholders. We constateren dat het in Nederland aan initiatieven niet ontbreekt maar dat samenhang ver te zoeken is. Een intensievere samenwerking moet ertoe leiden dat bedrijven hun cybersecurity beter op orde krijgen en de weerbaarheid tegen cyberdreigingen toeneemt.

Geen grenzen
Cybercriminaliteit is een grenzeloos fenomeen dat we niet lokaal en niet alleen het hoofd kunnen bieden. Nederland en de EU hebben robuustere en effectievere structuren nodig om een sterke cyberweerbaarheid te waarborgen en te reageren op cyberaanvallen. We willen niet de zwakste schakel in deze wereldwijde dreiging zijn.

Code

Aanbevelingen

 

Aanbevelingen voor beleidsmakers:
• Het gebrek aan samenwerking tussen de centrale initiatieven vraagt om een hernieuwde centrale aanpak om dé uitdaging van cyber security het hoofd te bieden. Zo zou de overheid meer moeten investeren in het DTC om hun slagkracht en toegevoegde waarde richting (o.a.) retailers te versterken.
• Versterking van het EU-agentschap voor Cyberveiligheid om grensoverschrijdende cyberproblematiek snel en adequaat op te lossen.
• Een EU-breed certificeringskader om ervoor te zorgen dat producten en diensten cyberveilig zijn.